Luchtvaartsector sleept overheid voor de rechter om krimp Schiphol

Schiphol Air Transat
3 maart 2023 - 12:48 | Door: 
onze redactie
| Foto: Reismedia

SCHIPHOL - Een consortium van luchtvaartmaatschappijen sleept de Nederlandse overheid voor de rechter. Op die manier willen zij voorkomen dat er een limiet wordt gesteld aan het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Zij worden gesteund door diverse belangenorganisaties.

KLM, KLM Cityhopper, Martinair, Transavia, Corendon, TUI, Delta Air Lines en easyJet spannen een kort geding aan om te zorgen dat Nederland verbonden blijft met de rest van de wereld. Airlines for Europe (A4E), de BARIN, de IATA en de ERA onderschrijven hun noodroep.

Directe aanleiding is het eenzijdige kabinetsbesluit om nog dit jaar het aantal vliegbewegingen op Schiphol drastisch te verminderen, zonder dat gekeken is naar alternatieven. De luchtvaartmaatschappijen zijn ervan overtuigd dat zij minder geluid en CO2-uitstoot kunnen realiseren mét behoud van het bestemmingennetwerk voor de miljoenen passagiers en tonnen vracht die zij elk jaar van en naar Schiphol vervoeren.

De luchthaven Schiphol levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Direct en indirect zorgen Schiphol en het netwerk voor meer dan honderdduizend banen. Dat netwerk maakt het bovendien voor buitenlandse bedrijven interessant om zich in Nederland te vestigen. En miljoenen Nederlanders maken er elk jaar gebruik van voor vakantie, familiebezoek of studie.

Eenzijdig besluit
De luchtvaartmaatschappijen vinden het eenzijdige en plotselinge besluit van het kabinet om de luchthaven Schiphol te verkleinen van 500.000 naar 460.000 vliegbewegingen per jaar (met als uiteindelijke doel de reductie naar 440.000 in 2024) onbegrijpelijk. Luchtvaartmaatschappijen doen miljardeninvesteringen om duurzaamheidsdoelstellingen op de korte en lange termijn te halen, dit zijn zowel hun eigen ambities als de doelen van overheden.

“Het kabinet legt operationele beperkingen op, zonder dat er werkbare alternatieve oplossingen voor geluidsvermindering zijn onderzocht”, aldus de airlines. “Het is een onnodige en schadelijke beslissing, die bovendien in strijd is met nationale, Europese en internationale regelgeving. De capaciteitsreductie zou niet alleen de Nederlandse economie negatief beïnvloeden, maar ook de reismogelijkheden en het aantal verbindingen voor consumenten aanzienlijk beperken. De overheid trapt zonder correcte onderbouwing op de rem, terwijl de luchtvaart aantoonbaar resultaat boekt als het gaat om minder CO2-uitstoot en geluid. Daarom zien wij ons genoodzaakt de rechter om toekomstperspectief te vragen.”

De KLM Groep, die bijna 60 procent van het vliegverkeer op Schiphol voor haar rekening neemt, heeft de rechtszaak aangespannen in lijn met het standpunt van moederbedrijf Air France-KLM Group. Daarnaast heeft luchtvaartbranchevereniging BARIN aangegeven dit initiatief volledig te ondersteunen. Dit initiatief wordt ook volledig ondersteund door brancheverenigingen Airlines for Europe (A4E) en de European Regions Airline Association (ERA), omdat de capaciteitsreductie op Schiphol grote gevolgen heeft voor de interne luchtvaartmarkt van de EU.
Ook de luchtvaartbranchevereniging IATA maakt samen met een aantal luchtvaartmaatschappijen de gang naar de rechter. Zij spannen zelf een kortgeding aan tegen de Nederlandse overheid.

Investeren moet beloond worden
“Wij omarmen de doelstellingen voor minder geluid en CO2. Daarom investeren we miljarden in vlootvernieuwing en de inkoop van SAF. Uiteindelijk geeft dat meer resultaat op het gebied van geluid en klimaat, terwijl het netwerk van 170 bestemmingen wereldwijd in stand kan worden gehouden. Dat is positief voor de miljoenen Nederlanders die elk jaar met KLM vliegen voor zaken, vakantie, studie of familiebezoek en voor de verladers die hun goederen door ons laten vervoeren. Bij de overheid vinden we helaas geen gehoor. Dat is de reden dat we ons gedwongen zien de stap naar de rechter zetten”, zegt KLM-CEO Marjan Rintel.

Zij krijgt bijval van Peter Carter, EVP External Affairs bij partner Delta Air Lines. “Delta heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en wil samenwerken om deze doelen te bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk en zelfs noodzakelijk is om duurzaamheidsprioriteiten goed af te wegen tegen economische en bredere maatschappelijke belangen. We zijn sterk gekant tegen capaciteitsverminderingen op Schiphol en blijven actief gericht op het investeren in onze vlootvernieuwing en moderniseringsprogramma als de meest effectieve manier om de geluids- en klimaatproblemen op te lossen.”

Krimp beperkt vrijheid
“TUI ondersteunt dit initiatief van harte. Het is een slechte zaak dat de voorgenomen maatregelen de Nederlandse reizigers zullen beperken in hun reismogelijkheden. De maatregelen zijn in strijd met de (Europese) regelgeving en het overheidsbeleid dat sinds jaar en dag gevoerd is. De maatregelen belonen niet de inspanningen die zijn en worden gedaan door de airlines om geluid en uitstoot te reduceren”, aldus Arjan Kers, General manager TUI Nederland

Corendon-topman Steven van der Heijden vult aan: “Veel steviger sturen op snelle vlootvernieuwing reduceert geluidshinder en uitstoot op korte termijn veel meer dan een capaciteitsbeperking. Die zorgt er alleen maar voor dat zowel netwerkverbindingen als vakantievluchten onder druk komen te staan en de reizigers de grens over worden gejaagd.”

Ook Transavia-topman Marcel de Nooijer maakt zich grote zorgen. “Transavia is genoodzaakt zich aan te sluiten bij het kort geding tegen het verlagen van de capaciteit op Schiphol naar 460.000 vliegbewegingen. We hebben als bedrijf een belangrijke keuze gemaakt voor de komende jaren met een miljardeninvestering in een schonere, zuinigere en stillere vloot, zodat we mooie reisbestemmingen voor onze passagiers toegankelijk kunnen houden en een goede reis kunnen bieden. Een verlaging van het aantal vluchten is niet de oplossing en heeft niet het gewenste effect voor omwonenden en klimaat.”

EasyJet, grootgebruiker op Schiphol, uit via Country Manager William Vet haar boosheid: “Door te kiezen voor een willekeurig vluchtplafond gaat de Nederlandse regering volledig voorbij aan zowel de inspanningen van de industrie voor decarbonisatie als de sociaaleconomische voordelen van de luchtvaart, waardoor de connectiviteit aanzienlijk wordt verminderd. easyJet neemt belangrijke stappen in de richting van het koolstofvrij maken van onze activiteiten, met de recente publicatie van onze routekaart naar netto nul CO2 in 2050, die een combinatie van operationele efficiëntie, vlootvernieuwing en andere elementen zoals modernisering van het luchtruim omvat.”

Kabinet sloopt bereikbaarheid
Wereldluchtvaartorganisatie IATA uitte zich eerder al kritisch ten opzichte van Den Haag. “Nederland vernielt haar eigen connectiviteit”, zegt directeur-generaal Willie Walsh. “De werkgelegenheid-slopende hatelijke benadering die de overheid heeft gekozen is een totaal disproportionele manier om geluidshinder in te dammen. De regering heeft geweigerd het gesprek aan te gaan met de sector, en heeft krimp het hoofddoel gemaakt, in plaats van samen een oplossing te zoeken om overlast en uitstoot tegen te gaan, in een tijd dat de industrie zich herstel van de coronacrisis. Deze illegale werkwijze leidt tot deze rechtszaak.”

Meer over dit onderwerp in de Luchtvaartnieuws Podcast.

Extra advertentie tonen: 
1
extra add 1ste alinea: 
1
Copyright Reismedia BV 2024 - Cookieinstellingen