Remkes: Lelystad Airport is nodig, opening niet van de baan

Johan Remkes
15 januari 2020 - 21:01 | Door: 
Neal Luitwieler
| Foto: Martijn Beekman

DEN HAAG - Johan Remkes, de voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek (ook wel Commissie-Remkes genoemd), is persoonlijk een voorstander van Lelystad Airport. Volgens hem is het onterecht dat tegenstanders nu concluderen dat de opening niet door kan gaan.

“Iedereen rekent naar zichzelf toe na dit advies, van actiegroepen tot politieke partijen. Ze concluderen allemaal dat van openstelling van Lelystad Airport geen sprake meer kan zijn. Maar dat is wat onze commissie betreft helemaal niet aan de orde”, zegt Remkes tegen het AD.

Het adviescollege meldde woensdag dat er maatregelen genomen moeten worden om de stikstofdepositie terug te dringen alvorens de luchtvaart mag groeien en Lelystad Airport open mag. Dat kan onder meer met elektrisch taxiën en de inzet van modernere vliegtuigen.

Ook moet de milieueffectrapportage (m.e.r) voor Lelystad aangepast worden. Remkes erkent dat dit ‘enige tijd’ kost, waardoor een opening in het najaar onwaarschijnlijk is. Maar dat betekent niet dat er helemaal geen Lelystad Airport komt, aldus de VVD’er.

“Mijn persoonlijke opvatting is dat Lelystad Airport nodig is. Ik ben zelf al langer betrokken bij het luchtvaartdossier en heb gezien dat de ruimte voor groei van Schiphol beperkt is. Ook qua geluidsoverlast. Dus is de openstelling van Lelystad Airport volgens mij noodzakelijk.”

Schiphol vindt advies werkbaar
De Schiphol Group, de eigenaar van Lelystad Airport, vindt het stikstofadvies van Remkes “duidelijk en werkbaar”. Het bedrijf zegt al maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot terug te dringen, zoals elektrisch busvervoer en de ontwikkeling van het eerdergenoemde elektrisch taxiën.

De luchtvaartsector zorgt voor ongeveer 1 procent van de Nederlandse stikstofdepositie.

Adviescollege Stikstofproblematiek
Het Adviescollege Stikstofproblematiek, waarin Remkes de leiding heeft, is door het kabinet aangesteld om te helpen bij het oplossen van de stikstofcrisis. Die is ontstaan nadat de Raad van State oordeelde dat het stikstofbeleid niet aan Europese regelgeving voldoet.

De maatregelen die het adviescollege voorstelt zijn niet bindend, maar de verwachting is dat het kabinet ze overneemt. Dat gebeurde eerder al bij het besluit om de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen naar 100 kilometer per uur.

Reageren op artikelen? Graag! Er gelden spelregels. We moedigen toevoeging van uw reactie op onze content aan, maar kijken streng naar taalgebruik.

Copyright Reismedia BV 2021 - Cookieinstellingen