Milieueffectrapport Lelystad Airport voldoet nu wel aan eisen

18 april 2018 - 13:26 | Door: 
Reismedia / ANP
| Foto: Casper Schwarz

DEN HAAG - Het aangepast milieueffectrapport voor Lelystad Airport voldoet. Dat stelt de onafhankelijke Commissie mer. Dat het Kabinet nu verder kan met de ontwikkeling van de luchthaven is een opsteker voor eigenaar Schiphol maar een tegenvaller voor de bewonersorganisaties die zich verzetten tegen de huidige uitbreidingsplannen voor Lelystad Airport.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan nu doorgaan met de uitbreidingsplannen. Lelystad moet vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol. Tot 2023 gaat het om 10.000 starts en landingen per jaar. Daarna moet het groeien naar 45.000 vliegbewegingen.

Het milieueffectrapport moest worden geactualiseerd omdat er fouten in de geluidsberekeningen waren. Die waren ontdekt door actiegroep HoogOverijssel. De minister beschikt nu "over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport", oordeelt de Commissie mer.

Geluidpieken
"Aandachtspunt is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidpieken optreden", laat de Commissie weten. "Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de hinder."

De Commissie m.e.r. meldt verder dat het geactualiseerde rapport voor Lelystad Airport de milieueffecten goed beschrijft. “Het rapport laat goed zien dat door de actualisatie de nieuwe geluidgrenzen op sommige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner. De invloed van de foute invoergegevens hierop blijkt klein.”

Het rapport gaat er volgens de Commissie m.e.r. van uit dat als het aantal van 10.000 vliegbewegingen wordt bereikt, het luchtruim is heringedeeld. Daardoor zijn de tijdelijke lage aansluitroutes niet meer nodig. Mocht dit later anders worden, dan bestaat de kans dat het rapport opnieuw moet worden geactualiseerd.

Nieuw rapport
De bewonersorganisaties willen een heel nieuw milieueffectrapport voor Lelystad. Als de Commissie mer daarmee had ingestemd had dat vermoedelijk opnieuw flinke vertraging opgeleverd voor de opening van de luchthaven. Die stond oorspronkelijk voor deze maand gepland maar is inmiddels twee jaar opgeschoven.

Er is veel weerstand tegen uitbreiding van Lelystad. Veel mensen in omliggende provincies vrezen geluidsoverlast. Ook vinden burgers dat ze onvoldoende bij de besluitvorming zijn betrokken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur besloot eerder dit jaar de uitbreiding van Lelystad met nog eens een jaar uit te stellen tot 2020.

ICNG Station Schiphol
25-09-2023, 6:03
Copyright Reismedia BV 2023 - Cookieinstellingen