Cabinebond VNC en KLM bereiken principe-akkoord

6 januari 2018 - 4:13 | Door: 
Rob Somsen
| Foto: KLM

SCHIPHOL - Cabinebond VNC en KLM hebben vrijdagnacht een gebalanceerd CAO principe-akkoord gesloten met een looptijd tot 1 juni 2019. Belangrijkste punten uit het akkoord zijn een loonsverhoging van 3,5 procent in het terugdraaien van de omstreden -1CA maatregel, waarbij op langere vluchten met een bemanningslid minder wordt gewerkt.

KLM laat weten verheugd te zijn dat er een principe-akkoord bereikt is met de VNC over de invulling van de nieuwe cao. De VNC, de grootste bond van het cabinepersoneel, gaat dit akkoord met een positief advies aan haar ledenraad voorleggen. Ongeveer 70 procent van het KLM-cabinepersoneel is lid van de VNC.

Het is nog niet bekend wat de andere cabinebond, FNV Cabine, gaat doen. Deze bond heeft voor maandag een 24-uurs staking aangekondigd. KLM roept FNV Cabine nu op om de aangekondigde staking van aanstaande maandag op te schorten en dit pakket eerst aan haar leden voor te leggen om zo samen met de VNC tot een formeel cao-akkoord te komen.

Het akoord ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

De -1 CA wordt gefaseerd teruggedraaid per 1 juli aanstaande met winterdienst 2018 als uiterste deadline van een volledige terugdraai. Haalt KLM die deadline onverhoopt niet, dan worden de overgebleven nog bestaande -1CA vluchten met een CA aangevuld. Verder wordt in de cao vastgelegd dat de -1CA maatregel niet opnieuw eenzijdig door KLM kan worden ingevoerd.

Winstdelingsregeling
De VNC-leden krijgen met terugwerkende kracht tot januari 2016 een flinke aanvulling op de reeds uitgekeerde winstdelingsregeling. Daarnast krijgt het personeel voor 2017 en de komende jaren een volledig verbeterde versie.

Het cabinepersoneel krijgt er in delen structureel 3,5 procent loon bij tot juni 2019. Verder wordt de werkdruk verlaagd op Europa. Afgesproken is dat alle Boeing 737's standaard met vier vier cabineleden (een purser en 3 CA’s) worden gevlogen. Op de Boeing 737-700 zal er hiervoor per winterdienst 2018 structureel een CA aan de standaardbemanning worden toegevoegd.

Het aantal superjokerdagen wordt verhoogd met twee, naar vier superjokerdagen per jaar, per werknemer. Als restrictie geldt dat er maximaal twee superjokerdagen aaneengesloten aanvraagbaar zijn. Dit zijn dagen waarop het personeel vrij kan vragen buiten de vakanties en vrije dagen na een vlucht om.

Vrijwillige Vertrek Regeling
KLM biedt een korpsbrede Vrijwillige Vertrek Regeling (VVR) aan. Hiermee wordt aan alle cabineleden de mogelijkheid geboden om hun interesse kenbaar te maken voor een VVR. Deze VVR zal 3 maanden na effectuering van de nieuwe cao in 2018 worden opengesteld voor in totaal 250 Full Time Equivalents (FTE) en per 1 januari 2019 voor nog eens 250 FTE in totaal.

De medewerker krijgt de mogelijkheid door flexibel reisverlof de balans werk/privé positief te beïnvloeden. n het tijdstip, geldt dat als gewerkt.

Verschuiven zomer- naar winterverlof
Het is nu voor cabinepersoneel mogelijk maximaal acht dagen van het zomerverlof te verschuiven naar het winterverlof.

Medewerkers die richting hun pensioenleeftijd gaan, krijgen de kans om maximaal tien jaar voor ingang van de AOW-leeftijd minder te gaan werken en wel het percentage pensioen op te bouwen uit hun vorige contractpercentage. Van deze regeling kan maximaal tien jaar gebruik worden gemaakt en aansluitend geldt de verplichting om met pensioen te gaan. Hierdoor ontstaat er, onder gelijkblijvende productiebehoefte, nieuwe reguliere in- en doorstroom voor cabineleden.

Loopbaanoriëntatie
Cabinepersoneel krijgt de mogelijkheid een loopbaanoriëntatie te doen, dat inzicht geeft in talenten, drijfveren en interesses. Hiermee kan vroeg in de carrière een loopbaankeuze worden gemaakt binnen en buiten het cabinedomein.

Reageren op artikelen? Er gelden spelregels.

Copyright Reismedia BV 2018